Spark115i สต๊าดมือ เครื่องแน่น ชุดสีสวย วิ่ง7000 ปลายปี59 (รับประกันเครื่องยนต์ 6 เดือน)

********** ขาย สด – ผ่อน ********** ***** ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร ***** **** รับประกันเครื่องยนต์นาน 6 เดือน **** รถบ้าน ใช้น้อย สภาพเดิม ลองขับได้ ชุดสีสวย ใสกิ๊บ เหมือนใหม่ เครื่องดี ศูนย์ดี ไม่มีปัญหา […]
943 total views, 0 today

Spark LX โฉมล่าสุดในศูนย์ รองรับE85 สต๊าดมือ วิ่ง9000 ปลายปี59 (รับประกันเครื่องยนต์ 6 เดือน)

********** ขาย สด – ผ่อน ********** ***** ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร ***** **** รับประกันเครื่องยนต์นาน 6 เดือน **** รถบ้าน ใช้น้อย สภาพเดิม ลองขับได้ ชุดสีสวย ใสกิ๊บ เหมือนใหม่ เครื่องดี ศูนย์ดี ไม่มีปัญหา […]
950 total views, 0 today

Spark115i รุ่นใหม่ รองรับE85 สต๊าดมือ วิ่ง6000 ปี59 (รับประกันเครื่องยนต์ 6 เดือน)

********** ขาย สด – ผ่อน ********** ***** ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร ***** **** รับประกันเครื่องยนต์นาน 6 เดือน **** รถบ้าน ใช้น้อย สภาพเดิม ลองขับได้ ชุดสีสวย ใสกิ๊บ เหมือนใหม่ เครื่องดี ศูนย์ดี ไม่มีปัญหา […]
969 total views, 0 today

Spark115i สต๊าดมือ เครื่องแน่น ชุดสีสวย วิ่ง7000 ปลายปี59 (รับประกันเครื่องยนต์ 6 เดือน)

********** ขาย สด – ผ่อน ********** ***** ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร ***** **** รับประกันเครื่องยนต์นาน 6 เดือน **** รถบ้าน ใช้น้อย สภาพเดิม ลองขับได้ ชุดสีสวย ใสกิ๊บ เหมือนใหม่ เครื่องดี ศูนย์ดี ไม่มีปัญหา […]
842 total views, 0 today

Spark 135 ครัชมือ สีดำแดง ขับดี ราคาถูก

Spark 135 ครัชมือ สีดำแดง ขับดี ราคาถูก 14000 บาทเท่านั้น #ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร รถจดทะเบียน 10 ตุลาคม 2549 วิ่ง 18xxx โล รถสภาพดี ขับดี สภาพพร้อมใช้งาน ระบบการทำงานของรถดีปกติ ไม่มีปัญหาใดๆ ## น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อย พร้อมใช้ สนใจทักมาทางFacebook […]
1481 total views, 0 today

Spark LX โฉมล่าสุดในศูนย์ รองรับE85 สต๊าดมือ วิ่ง8000 ปลายปี59 (รับประกันเครื่องยนต์ 6 เดือน)

********** ขาย สด – ผ่อน ********** ***** ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร ***** **** รับประกันเครื่องยนต์นาน 6 เดือน **** รถบ้าน ใช้น้อย สภาพเดิม ลองขับได้ ชุดสีสวย ใสกิ๊บ เหมือนใหม่ เครื่องดี ศูนย์ดี ไม่มีปัญหา […]
1135 total views, 0 today

Spark115i รุ่นใหม่ รองรับE85 สต๊าดมือ วิ่ง6000 ปี59 (รับประกันเครื่องยนต์ 6 เดือน)

********** ขาย สด – ผ่อน ********** ***** ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร ***** **** รับประกันเครื่องยนต์นาน 6 เดือน **** รถบ้าน ใช้น้อย สภาพเดิม ลองขับได้ ชุดสีสวย ใสกิ๊บ เหมือนใหม่ เครื่องดี ศูนย์ดี ไม่มีปัญหา […]
1125 total views, 0 today

Spark 135 ครัชมือ สีดำแดง ขับดี ราคาถูก

Spark 135 ครัชมือ สีดำแดง ขับดี ราคาถูก 14000 บาทเท่านั้น #ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร รถจดทะเบียน 10 ตุลาคม 2549 วิ่ง 18xxx โล รถสภาพดี ขับดี สภาพพร้อมใช้งาน ระบบการทำงานของรถดีปกติ ไม่มีปัญหาใดๆ ## น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อย พร้อมใช้ สนใจทักมาทางFacebook […]
1068 total views, 0 today

Spark LX โฉมล่าสุดในศูนย์ รองรับE85 สต๊าดมือ วิ่ง8000 ปลายปี59 (รับประกันเครื่องยนต์ 6 เดือน)

********** ขาย สด – ผ่อน ********** ***** ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร ***** **** รับประกันเครื่องยนต์นาน 6 เดือน **** รถบ้าน ใช้น้อย สภาพเดิม ลองขับได้ ชุดสีสวย ใสกิ๊บ เหมือนใหม่ เครื่องดี ศูนย์ดี ไม่มีปัญหา […]
990 total views, 0 today

Spark115i รุ่นใหม่ รองรับE85 สต๊าดมือ วิ่ง6000 ปี59 (รับประกันเครื่องยนต์ 6 เดือน)

********** ขาย สด – ผ่อน ********** ***** ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร ***** **** รับประกันเครื่องยนต์นาน 6 เดือน **** รถบ้าน ใช้น้อย สภาพเดิม ลองขับได้ ชุดสีสวย ใสกิ๊บ เหมือนใหม่ เครื่องดี ศูนย์ดี ไม่มีปัญหา […]
823 total views, 0 today

Spark115i บังลมใหญ่ สต๊าดมือ เดิมๆ วิ่ง7000 ปี59 (รับประกันเครื่องยนต์ 6 เดือน)

********** ขาย สด – ผ่อน ********** ***** ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร ***** **** รับประกันเครื่องยนต์นาน 6 เดือน **** รถบ้าน ใช้น้อย สภาพเดิม ลองขับได้ ชุดสีสวย ใสกิ๊บ เหมือนใหม่ เครื่องดี ศูนย์ดี ไม่มีปัญหา […]
956 total views, 0 today

Spark115i ตัวใหม่ สต๊าดมือ วิ่ง5000 รถ6เดือน ปี60 (รับประกันเครื่องยนต์ 6 เดือน)

********** ขาย สด – ผ่อน ********** ***** ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร ***** **** รับประกันเครื่องยนต์นาน 6 เดือน **** รถบ้าน ใช้น้อย สภาพเดิม ลองขับได้ ชุดสีสวย ใสกิ๊บ เหมือนใหม่ เครื่องดี ศูนย์ดี ไม่มีปัญหา […]
1098 total views, 0 today

Spark115i รถบ้าน สต๊าดมือ วิ่ง8000 ปี59 (รับประกันเครื่องยนต์ 6 เดือน)

********** ขาย สด – ผ่อน ********** ***** ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร ***** **** รับประกันเครื่องยนต์นาน 6 เดือน **** รถบ้าน ใช้น้อย สภาพเดิม ลองขับได้ ชุดสีสวย ใสกิ๊บ เหมือนใหม่ เครื่องดี ศูนย์ดี ไม่มีปัญหา […]
848 total views, 0 today

Spark115i ลายใหม่ สต๊าดมือ วิ่ง5000 ปลายปี59 (รับประกันเครื่องยนต์ 6 เดือน)

********** ขาย สด – ผ่อน ********** ***** ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร ***** **** รับประกันเครื่องยนต์นาน 6 เดือน **** รถบ้าน ใช้น้อย สภาพเดิม ลองขับได้ ชุดสีสวย ใสกิ๊บ เหมือนใหม่ เครื่องดี ศูนย์ดี ไม่มีปัญหา […]
1072 total views, 0 today

Spark115i รถบ้าน สต๊าดมือ วิ่ง8000 ปี59 (รับประกันเครื่องยนต์ 6 เดือน)

********** ขาย สด – ผ่อน ********** ***** ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร ***** **** รับประกันเครื่องยนต์นาน 6 เดือน **** รถบ้าน ใช้น้อย สภาพเดิม ลองขับได้ ชุดสีสวย ใสกิ๊บ เหมือนใหม่ เครื่องดี ศูนย์ดี ไม่มีปัญหา […]
1265 total views, 0 today

e28 ลดราคา Yamaha Spark 115i สตาร์ทมือ ครับ

ปรกติ 23,900 บาท ลดราคาเหลือ 22,900 บาท ปี 2015 เครื่องเดิมเงียบ สตาร์ทมือ สภาพพร้อมใช้ กรุงเทพและปริมณฑลมีบริการส่ง ต่างจังหวัดส่งทางไปรษณีย์ได้ครับ . . ลูกค้าฝากโอนกรรมสิทธิ์ได้นะครับ คิดค่าบริการเพียง 1,800 ต่อคัน . . ดูสินค้าทั้งหมดของผู้ขาย คลิ๊กที่>>> www.pol9649.myreadyweb.com – […]
1211 total views, 0 today

Spark115i รถบ้าน สต๊าดมือ วิ่ง8000 ปี57 (รับประกันเครื่องยนต์ 6 เดือน)

********** ขาย สด – ผ่อน ********** ***** ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร ***** **** รับประกันเครื่องยนต์นาน 6 เดือน **** รถบ้าน ใช้น้อย สภาพเดิม ลองขับได้ ชุดสีสวย ใสกิ๊บ เหมือนใหม่ เครื่องดี ศูนย์ดี ไม่มีปัญหา […]
911 total views, 0 today

Spark115i โฉมใหม่ สภาพเดิมๆ สต๊าดมือ วิ่ง6000 ปลายปี59 (รับประกันเครื่องยนต์ 6 เดือน)

********** ขาย สด – ผ่อน ********** ***** ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร ***** **** รับประกันเครื่องยนต์นาน 6 เดือน **** รถบ้าน ใช้น้อย สภาพเดิม ลองขับได้ ชุดสีสวย ใสกิ๊บ เหมือนใหม่ เครื่องดี ศูนย์ดี ไม่มีปัญหา […]
1132 total views, 0 today

Spark115i โฉมใหม่ สภาพเดิมๆ สต๊าดมือ วิ่ง7000 ปี59 (รับประกันเครื่องยนต์ 6 เดือน)

********** ขาย สด – ผ่อน ********** ***** ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร ***** **** รับประกันเครื่องยนต์นาน 6 เดือน **** รถบ้าน ใช้น้อย สภาพเดิม ลองขับได้ ชุดสีสวย ใสกิ๊บ เหมือนใหม่ เครื่องดี ศูนย์ดี ไม่มีปัญหา […]
1084 total views, 0 today

สปาร์ค 115 ไอ(สตาร์ทมือ) ปี 2556 สีน้ำเงินน้ำตาล รถสวย สภาพดี

สปาร์ค 115 ไอ(สตาร์ทมือ) ปี 2556 สีน้ำเงินน้ำตาล รถสวย สภาพดี 22000 บาทเท่านั้น จดทะเบียน 26 มีนาคม 2556 วิ่ง 11xxx โล รถสวยสภาพดี สตาร์ทมือและเท้าได้ เครื่องเดิม เสียงนิ่ม ขับขี่ดี เป็นระบบหัวฉีดประหยัดน้ำมันแล้ว พร้อมใช้ สนใจมาทดลองขับกันที่รังสิต […]
1242 total views, 0 today
B16,900.00

ขออนุญาติขาย YAMAHA SPARK 135 ล้อแม็ก ดิสเบรคหน้าและหลัง ฟรีค่าโอน

ขออนุญาติขาย YAMAHA SPARK 135 CC. ตัว TOP ล้อแม็ก ดิสเบรคหน้าและหลัง ทะเบียน 928 กรุงเทพ สตาร์ทเท้า ประหยัดน้ำมัน สีดำเงา เครื่องเดิม ไม่มีปัญหา ประหยัดน้ำมัน เล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนมีครบ พร้อมออกใบซื้อขายให้ ขี่กลับบ้านได้เลย ราคา 16,900 บาท ราคานี้ฟรีค่าโอน […]
2327 total views, 0 today
B2,500.00

(สด-ผ่อน) YAMAHA SPARK 115I ปี2016 สตาร์ทมือ

(สด-ผ่อน) YAMAHA SPARK 115I ปี2016 สตาร์ทมือ รถจดทะเบียนเดือน มีนาคม 2559 เลขไมล์ 7,000 กิโล ไมล์แท้ๆ เครื่องยนต์เดิมๆ ราคาสด 27,900 บาท รวมโอนให้ฟรีๆ คุ้มมากๆ ดาวน์ 2,500 บาท ผ่อนสบายๆ 1810*24 / […]
1696 total views, 0 today
B17,900.00

c61 ลดราคา Yamaha Spark 115i ดรัมเบรค สตาร์ทเท้า ครับ

ปรกติ 19,900 บาท ลดราคาเหลือ 17,900 บาท ปี2014 เครื่องเดิมเงียบ หัวฉีด YEC_FI ประหยัดน้ำมัน สภาพดี กรุงเทพและปริมณฑลมีบริการส่ง ต่างจังหวัดส่งทางไปรษณีย์ได้ครับ . ลูกค้าฝากโอนกรรมสิทธิ์ได้นะครับ คิดค่าบริการเพียง 1,500-1,850 บาท ต่อคัน . .>>>คลิ๊กตรงนี้เพื่อดูสินค้าอื่นๆของผู้ขายครับ<<<. – บัญชี นายณัฐพล […]
1852 total views, 0 today
B19,000.00

Spark 115 i สีขาวแดง ปลายปี 2557 โฉมปัจจุบันรุ่นใหม่ รถสวย คงทน ประหยัดน้ำมัน

Spark 115 i สีขาวแดง ปลายปี 2557 โฉมปัจจุบันรุ่นใหม่ รถสวย คงทน ประหยัดน้ำมัน 19000 บาทเท่านั้น จดทะเบียน 11 ธันวาคม 2557 วิ่งเพียง 17xxx โล รถสวย โฉมใหม่รุ่นปัจจุบัน ขับนิ่มขี่ง่ายมาก คุณภาพดี เป็นระบบหัวฉีดประหยัดน้ำมันแล้ว พร้อมใช้ […]
1813 total views, 0 today
B29,500.00

ใหม่!!รถ2เดือนรุ่นใหม่ล่าสุด Yamaha Spark115i Yamaha Spark115i ปี2016 สตาร์ทเท้า(รุ่นปั้มบนถัง ใช้ E85)ลายใหม่ล่าสุดสวยใหม่เอี่ยมมาก

*****รถ2เดือนปี2016 สภาพ98%เลยจร้า ***** Yamaha Spark115i ปี2016 สตาร์ทเท้า รุ่นปั้มบนถัง ใช้ E85 ได้ลายใหม่ล่าสุด สีขาว(สีหายากสุดๆ)จดทะเบียน 9 กย.2559 ใช้เพียง 2เดือน เลขไมล์ 1615กม.เท่านั้น เครื่องยนต์หัวฉีด YEC-Fi ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 96.68 กม./ลิตร เสียงเงียบสนิทอุปกรณ์เดิมทั้งคัน เครื่องใสสะอาด […]
1508 total views, 0 today